De Belastingdienst heeft een nieuw postadres voor de verzoeken om een te betalen bedrag van de aangifte loonheffingen te laten verrekenen met een teruggave btw. Met het nieuwe adres hoopt de Belastingdienst de verzoeken sneller te kunnen afhandelen. Het formulier is te downloaden op de site van de dienst.

Nieuw adres

Het nieuwe postadres is:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Formulier downloaden

Op de website van de Belastingdienst kan het formulier gedownload worden waarmee het verzoek verrekening loonheffingen met teruggave btw ingediend kan worden. Een begeleidende brief is daarbij niet nodig. De verrekening vindt plaats als aan de voorwaarden voldaan is.